top of page

!ZIZ (זיזי) הינה אפליקציה המספקת שירותי הזמנות בדיגיטל בלבד

פלטפורמה פשוטה ומקוונת להזמנת פריטים

השירות פעיל ברחבי הארץ באזורים בהם מתקיים שת"פ

של מגוון בתי עסק עם זיזי . 
מבצע ההזמנה יכול להימצא באזורים בהם אין כתובת מוסדרת
הפריטים יגיעו מבית העסק עד למיקום המזמין ע"י שליח (ראנר).

 

 

 


 

way.gif
bottom of page